Den traditionella veden är i björk, bok eller avenbok, ek, ask, al, eller kan tillverkas av blandade trädslag (MIX). Varje trädslag har sina egna egenheter och fördelar, men veden av bra kvalitet har helt enkelt inga nackdelar.
Om du försöker värma upp huset med den råa veden, så behöver du bränna upp nästan dubbelt så mycket ved jämfört med den torra veden. Den råa veden ger lite värme, brinner dåligt, ryker mycket och förkortar påtagligt livslängden för ugnen och skorstenen.

  • Veden som vi erbjuder ar torkad i torkanläggningar tills den når den optimala fuktigheten på 12 %.
  • Vår ved tillverkas med hjälp av vedklyvar och har samma längd på 25 cm.
  • Vår ved är staplad på pallar med matt 80x120x210 cm.

Vi erbjuder endast professionellt tillverkad ved av bästa kvalitet som ar 100% färdig att använda.