Välkommen!

Vi är glada att erbjuda er ett brett sortiment av högkvalitativa solida biobränslen för eldstäder, ugnar och värmepannor.
Trä är en förnyelsebar naturresurs, men bara under förutsättning att den används förnyftigt. En förnyftig attityd till trä ska ge möjlighet att rädda skogar som säkrar tillgången till syre.
Trä tillämpas inom olika verksamhetsområden. Det används inom byggbranschen, möbeltillverkning, tillverkning av kartong, papper och många andra varor.
Vid avverkning av virke och tillverkning av varor återstår ett betydande antal avfall. Enbart vid avverkning omvandlas cirka 20 procent av virke till avfall: detta är rötter, kvistar, bark och barr. Trä som inte är lämplig för byggbranschen, möbeltillverkning och andra branscher, blir också avfall. Detta trä kallas för icke-yrkesmässigt trä. Och det är detta trä som används för tillverkning av ved och sedan bearbetas för tillverkning av olika sorters bränslebriketter och pelletar.

Brinnande ved fyller husets atmosfär med nostalgiska toner, outsäglig charm och distinkt doft av brinnande trä.
Ved har varit den viktigaste typen av bränsle i århundraden och har alltid gett huset värme och komfort. Det förefaller att nu, i det 21:a seklet, är det dags att avvisa användning av ved, eftersom det har uppstått ett antal andra mer effektiva bränsletyper. Men varken kol, gas eller diesel kan ersätta knastring av brinnande ved.
Med en ständig ökning av priser på olja och gas förlorar ved inte dess betydelse och räknas fortfarande som ett perfekt biobränsle.
Bok-, avenbok-, ek-, ask-, björk- och alved räknas som de mest efterfrågade vedtyp.