Velkommen

Det er os en glæde at kunne tilbyde et stort udvalg af forskellige typer fast biologisk brændsel i høj kvalitet til pejse, brændeovne og kedler.

Træ er en vedvarende naturressource, men kun hvis den benyttes med fornuft. Fornuftig anvendelse af træ giver mulighed for at bevare skovområderne, som producerer ilt til vores planet.

Træ benyttes indenfor mange områder. Træ anvendes til at bygge, producere møbler, karton, papir og forskellige andre produkter. Ved forarbejdning af træ og fremstilling af forskellige varer dannes der mange biprodukter. Ca. 20 procent at træet bliver til biprodukter allerede ved forarbejdning, dette er både rødder, knaster, bark og fyrregrene. Træ som af den ene eller anden grund ikke er egnet til byggearbejde, produktion af møbler og til brug i andre områder bliver også til biprodukter. Det vil sige, at det ikke er det, man kalder gavntræ.Det er netop disse biprodukter, som bruges til produktion af brænde, samt videre bearbejdning og fremstilling af forskellige træbriketter og træpiller.

 

Brændende brænde giver hjemmet en nostalgisk atmosfære, charme og en dejlig duft af brændende træ.

I mange århundreder har træ været den vigtigste form for brændsel, som fyldte folks hjem med varme og hygge. Man skulle tro, at når vi nu er i det 21. århundrede, og der er så mange andre mere effektive former for brændsel, burde vi vælge træet fra. Men hverken kul, gas eller diesel kan erstatte den knitrende lyd fra brændende træ.

Med den konstante stigning af prisen på olie og gas bevarer træ sin aktualitet som en fremragende form for økologisk brændsel.

Især er brænde af bøg, avnbøg, eg, aske, birk og elletræ efterspurgt.